Startlån for unge

StartlånFinansiering av bolig er et vanskelig tema for mange, og det er spesielt unge og nyetablerte som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Heldigvis har vi gode, økonomiske vilkår i Norge, også når det kommer til kjøp av bolig. Kommunen du bor i kan nemlig hjelpe deg med et startlån for unge dersom du sliter med å oppfylle kravet om femten prosent egenkapital av kjøpsprisen på boligen, noe som er et lovfestet krav.

Startlån for unge er også aktuelt dersom du ikke klarer å komme inn på boligmarkedet av andre grunner, enten du har en funksjonsnedsettelse eller rett og slett ikke tjener godt nok til å spare opp egenkapitalen.

Slik fungerer startlån for unge

Et startlån for unge er en type lån som behandles og utstedes av hver enkelt kommune, og ikke av de offentlige bankene. Tjenesten er ikke ment for de som simpelthen vil inn på boligmarkedet men har vært dårlig til å spare, men som en hjelp for de som har møtt hindringer på veien mot finansiering av bolig. Mange vilkår må oppfylles for å få et slikt lån, blant annet så må boligen ligge i kommunen som skal gi lånet, samtidig som du må ha råd til å betale både startlånet og boliglånet.

For startlånet er ikke et fullverdig lån som gir deg nok penger til å kjøpe bolig. Summen du søker om er ment til å dekke kravet om egenkapital, mens du fortsatt må søke om et vanlig boliglån hos den private banken. Men et startlån for unge kan også brukes slik at du får råd til å bo i den boligen du allerede har, samtidig som det kan brukes av utbedring av boliger dersom du lider av en sykdom som gjør det nødvendig. Har du tatt opp et dyrt lån tidligere for å finansiere boligkjøp, så kan man også søke om et startlån for unge for å få refinansiert dette.

Hvem får startlån for unge?

Startlån for ungeDet er ikke bare-bare å få gjennomslag for søknaden om et startlån for unge. Først og fremst må du ha en inntekt som er høy nok til å betjene lånet, slik at du kan betale både avdrag og renter. Deretter skal det vurderes om søkeren har prøvd å spare penger til finansiering av bolig tidligere, og om det er tydelig at søkeren kommer til å ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet uten hjelp av startlånet. Dette skriver Husbanken.no.

De fleste som søker om startlån for unge er unge og nyetablerte som har stabil inntekt, men ikke nok egenkapital til å søke om lån hos banken. Startlån for unge er også veldig aktuelt for husstander der helse eller sosiale utfordringer står sentralt. Siden det er kommunen som avgjør om et startlån skal tilbys eller ikke, så tas det også hensyn til jobb og arbeidsforhold. Dersom du trenger ny bolig for å fortsette i jobben din, så kan det være aktuelt å søke om et startlån.

Søke om startlån

Det er Husbanken som står for finansieringen og utbetaling av lånene, men det er hver enkelt kommune som behandler søknadene om startlån for unge. Derfor er du nødt til å ta kontakt med din aktuelle kommune der du vurderer å søke bolig, for å høre om du er egnet til å sende inn en søknad. Hver kommune kan ha egne vilkår for slike lån.

Comments are closed.