Fast eller flytende rente?

Det å kjøpe seg en bolig og ta opp boliglån er en stor avgjørelse. Og det bør det være. Å forplikte seg til å nedbetale et slikt lån vil for de aller fleste av oss representere en stor månedlig utgift, ofte den største, og det er derfor ikke noe man spontant bør gi seg i kast med. Har man valgt å ta opp lån vil hvilken rentetype man bør gå for være en viktig avgjørelse. Og hva er egentlig best? Er det å velge en fastrente eller burde man kanskje gå for en flytende rente som følger boligmarkedet? Vi skal se på noen av tingene du må ta hensyn til før du tar det endelige valget.

Flytende rente historisk billigst

BoligrenterOm man tar en titt bakover i tid og ser på det historiske resultatet mellom fastrente og flytende rente, så gir det en indikasjon på at man burde velge sistnevnte. Historisk sett har det nemlig vært det beste rimeligste valget. Det i seg selv er imidlertid ingen garanti for at det vil være det beste valget for de fremkommelige årene, og enda mer viktig, gjerne ikke det beste valget for din situasjon.

Når en bank velger å tilby en fastrenteordning må man som kunde binde den opp for noen bestemte år. Jo kortere den tiden er, jo lavere vil renten være. Men det man må huske på er at renteprognosene for de neste årene ligger til grunn for renten som blir tilbudt.

Når man blir tilbudt en historisk lav fastrente fra banken betyr det at sannsynligheten for en økning i styringsrenten over de neste årene vil være ansett som lav. Banken ser det nemlig som usannsynlig at de vil ende opp med en flytende rente som er høyere enn det de tilbyr deg innenfor den gitte perioden. Og siden den flytende renten som regel alltid er lavere enn fastrenten vil man da ende opp med å betale unødvendig mye i rentekostnader. Bra for banken, ikke så bra for deg.

Men på tross av den historiske utviklingen frem til nå og det at banken allerede har bakt sine egne renteprognoser for fremtiden inn i tilbudet til deg, betyr fortsatt ikke at man automatisk bør gå for flytende.

Økonomisk romslighet

Det viktigste hensynet å ta når man fatter valget på en renteordning bør alltid være ens personlige økonomi og hvor romslig den er. Dersom du ikke kan klare en renteøkning, uansett hvor lite sannsynlig enkelte eksperter mener en økning kan være, så er det lite lurt å gamble ens egen økonomi på det. Da er det bedre å binde renten for å ha klare faste månedlige utgifter. Man betaler gjerne litt ekstra, men man unngår å havne i en vanskelig situasjon dersom renten faktisk blir skrudd opp.

Har man imidlertid en litt mer romslig økonomi hvor man kan takle en oppgang, kan en flytende rente være det riktige alternativet som kan gjøre det billigst mulig å nedbetale lånet. Men det er da viktig at man har regnet på hva en eventuel renteøkning kan komme til å koste deg. Be for eksempel gjerne banken din om en oversikt over hvordan nedbetalingene dine ville sett ut med en renteoppgang.

Comments are closed.