Kausjonist for boliglånet

Boligprisene har steget kraftig de siste årene, og strengere krav til egenkapital gjør at stadig flere foreldre må stille som kausjonist for boliglån for at barna skal komme seg inn på boligmarkedet. Dersom du vurderer å stille som kausjonist for boliglån er det imidlertid en del ting du bør tenke på. I denne artikkelen gjennomgår vi det viktigste.

Du står ansvarlig for lånet

Kausjonist boligDe senere årene har bankene blitt strengere på boliglånene sine, og bankene krever minimum 15 prosent egenkapital ved opptak av boliglån. For mange unge er det vanskelig å spare opp den nødvendige egenkapitalen som kreves for å få innvilget en søknad om boliglån. For at boligdrømmen skal gå i oppfyllelse er det derfor ofte nødvendig at foreldre stiller som kausjonister for boliglånet

Det viktigste å være klar over som kausjonist, er at du påtar deg et ansvar for boliglånet og at dine barn betjener dette på riktig måte. Dersom barna ikke klarer å betjene lånet sitt vil banken kunne gå direkte på deg som kausjonist.

Det er derfor viktig at du tenker nøye igjennom om du ønsker å stille som kausjonist for lånet. Dersom du vurderer å stille som kausjonist for noen andre enn dine egne barn, er det enda viktigere å tanke igjennom risikoen ved dette. Du påtar deg faktisk ansvar for en annen persons gjeldsforpliktelser, og du bør være sikker på at den du stiller som kausjonist for har en ryddig økonomi og er til å stole på.

Ved boliglån vil banken ta pant i boligen. Dette tilsier at banken, ved mislighold av lånet, først vil forsøke å tvangsselge boligen. Dersom det ikke skulle være dekning for bankens krav ved å selge boligen, kan banken likevel i ytterste konsekvens gå direkte på deg som kausjonist. Det er derfor viktig at du er klar over ansvaret det fører med seg å stille som kausjonist, og at du er helt sikkert på at dette faktisk er noe du ønsker.

Som kausjonist vil banken også som hovedregel ta pant i din bolig. Et misligholdt lån hos låntaker kan derfor føre til at du også risikerer å få din bolig tvangssolgt, dersom du ikke kan gjøre opp for det misligholdte lånet.

I de fleste tilfeller går likevel knirkefritt å stille som kausjonist for andres lån, i hvert fall dersom det er for noen du kjenner godt å stole på. For mange unge er en kausjonist den eneste muligheten de har til å komme seg inn på boligmarkedet. Det er derfor ingen grunn til å ikke stille som kausjonist for f.eks. dine barn så lenge du har bevisst på ansvaret du påtar deg.

Ønsker du mer informasjon om lån i Norge, er Låne-penger.com verdt et besøk.

Comments are closed.