Boligforsikring

BoligforsikringEier du din egen bolig? Så bra – i Norge vil det for de aller fleste lønne seg å eie fremfor å leie, i et marked der boligprisene stadig øker. Men har du forsikringene i orden? Det er langt fra alle nordmenn som har boligforsikring, og følgelig tar en unødvendig stor risiko. Det kan få fatale konsekvenser for deg dersom det verste skulle skje, men det kan også bli meget dyrt ved mindre skader når du blir nødt til å dekke kostnadene selv.

Når det kommer til boligforsikring, så er det det ingen forsikring som heter dette. Det finnes nemlig flere typer boligforsikringer, og de vanligste er husforsikring (også ofte omtalt som villaforsikring) og innboforsikring. I tillegg kan man tegne en hussoppforsikring, noe som ikke er like vanlig.

Husforsikring/villaforsikring

Sammen med innboforsikring, så er en husforsikring den vanligste formen for boligforsikring. I praksis kan man si at en slik forsikring dekker de kostnaden du måtte ha ved å bygge opp boligen igjen. Den er for eksempel livsviktig ved brann, men også ved vannskader eller andre typer skader som påfører boligen større ødeleggelser. Det er viktig å være klar over at slike boligforsikringer kommer i vanlige varianter, og det er ikke sikkert den vanlige husforsikringen dekker alt du trenger. Har man en dyr bolig vil man ofte måtte tegne en pluss-avtale eller lignende, slik at det lønner seg å lese vilkårene for forsikringen.

Hussoppforsikring

En ekstraforsikring til husforsikringen kalles for hussoppforsikring, og tar for seg mer omfattende skaper i form av sopp og råte, i tillegg til veggdyr og lignende. Den vanlige forsikringen dekker ikke slike skader, og følgelig vil man stå på bar bakke hvis man ikke har tegnet hussoppforsikring i tillegg til vanlig husforsikring. Under 20 prosent av norske boligeiere har tegnet en slik forsikring i dag.

Innboforsikring

Forsikring på husMens en husforsikring dekker selve boligen, så er en innboforsikring minst like viktig ettersom den dekker alt på utsiden. Det inkluderer alt fra klær til møbler og annet innbo. Denne forsikringen inkluderer også rettshjelp og advokat, slik at den kan være gunstig å ha når man selger og kjøper bolig. Generelt sett bør alle som eier egen bolig, enten det er enebolig eller leilighet, ha innboforsikring. Det er kanskje den viktigste boligforsikringen, der man også selv kan bestemme hvor stort beløp man vil forsikre innboet for.

Hvis du gjør et lite tankeeksperiment rundt tingene du har i hjemmet ditt. Alle klærne, skoene, for ikke å snakke om møbler og diverse elekronikk. Ikke tenk på hva du kan selge dette for i brukt tilstand – tenk på hva alt ville kostet nytt. Du vil nokså sikkert komme opp i en vanvittig sum. Det er nettopp derfor innboforsikring er så viktig. Les mer om hvor viktig det er her.

Huseierforsikring – for borettslag

Bor man i borettslag og blokker, så vil man neppe trenge en egen husforsikring. Da har nemlig borettslaget høyst sannsynlig tegnet en huseierforsikring, som gjelder for bygninger med minst tre boenheter. Denne dekker stort sett det samme som husforsikringen, og er en boligforsikring de fleste vil måtte tenke på. Du betaler uansett en liten kostnad på denne forsikringen i felleskostnadene dersom du bor i et sameie, men det vil som regel være billigere enn å tegne en egen husforsikring.

Forsikring i 2018

Det finnes så enormt mye penger å spare på forsikringer. Nordmenn flest “gror fast” hos ett forsikringsselskap, noe som gjør at selskapet i bunn og grunn kan ta så store marginer de ønsker. De som imidlertid er flinke til å bytte forsikringsselskap hvert år, er de som gjør at det finnes et visst prispress. Vi anbefaler flere til å gjøre det samme.

Comments are closed.