Boligalarm

Boligalarm - InnbruddsalarmNoe av det mest verdifulle man er eier er ofte en bolig, og derfor er det viktig at denne sikres på best mulig måte slik at den både varer lenge og er et trygt sted å oppholde seg i lenge. Ikke bare skal en bolig vedlikeholdes og holdes i god stand, det er også viktig at den sikres mot uforutsette hendelser som blant annet innbrudd og brann.

En god forsikring vil være en selvfølge og ofte et krav dersom boligen er finansiert med lån, men en god boligalarm og et godt alarmsystem kan med fordel også være en svært god investering. Dessverre viser det seg at alt for mange av oss ignorerer nettopp dette, med de konsekvensene det kan ha på sikt.

Forebygger skade

Enhver som vurderer å installere eller gå til anskaffelse av en eller annen form for boligalarm, tenker nok i første omgang på en innbruddsalarm. Disse fungerer ofte slik at man har en eller flere sensorer som er tilknyttet en sentral, enten integrert inne i boligen eller eksternt, slik at man varsles enten med lyd eller lys – eller begge deler – dersom noe skulle oppstå. Enten ved at en rute knuses eller en låst dør åpnes.

Minst like viktig vil det være med en brannalarm som enten detekterer på røyk eller åpen flamme, og dermed varsler på dette. Mens en innbruddsalarm hovedsakelig skal virke avskrekkende på potensielle innbruddstyver, vil en brannalarm ha en mye mer tungtveiende funksjon, den skal primært sørge for å redde liv. Har du et abonnement fra en alarmleverandør som Sector Alarm, Verisure eller lignende, er begge deler ofte med i grunnpakken. Du kan lese mer om dette på Besteboligalarm.com.

Riktig montering viktig

Uansett hvilken type boligalarm man velger å installere i boligen sin er det noen enkle kriterier som er nyttige å ha som målsetting. En god innbruddsalarm bør være av en slik type at den slår ut allerede før innbruddet begås. Dette kan gjøres ved eksterne sensorer som varsler på bevegelse, slik at dersom uvedkommende kommer innenfor enn viss avstand fra objektet som skal sikres, vil det varsles enten ved å tenne lys, eller med lyd i form av enten en pipelyd eller sirene.

En god brannalarm skal bestå av seriekoblede detektorer med sirenefunksjon, slik at alle går av samtidig dersom det detekteres røyk eller flammer i et av rommene i boligen. På denne måten varsles man tidlig, og de skal være av en slik art at man vekkes opp fra søvn eller befinner seg i et rom med støy som for eksempel fjernsyn eller en radio som står på.

Mange fordeler

Uansett hvilken type alarm man velger, bør man sikre seg at den er det som kalles FG-godkjent. Det betyr at den er godkjent av forsikringsselskapene, noe som igjen kan bidra til lavere forsikringspremie på blant annet innboforsikringen. Videre er det ingen tvil om at en innbruddsalarm vil virke avskrekkende på eventuelle tyver, og for ikke å glemme den livreddende sikkerheten det ligger i å ha en effektiv brannalarm.

Ved valg av alarm er det mange hensyn å ta, men kontakter man i første omgang sitt eget forsikringsselskap har de lang erfaring med hvilke alarmtyper som passer best til de forskjellige boligtyper. Videre finnes det en lang rekke aktører som har spesialisert seg på alarmer og montering av disse, så å innhente flere tilbud kan også være en god ide. Om ikke annet for å orientere seg litt i hva som finnes på markedet.

Mange boligalarmer er også forholdsvis enkle å montere selv, men vær imidlertid oppmerksom på at det da ikke alltid kvalifiserer til rabatt på forsikringspremien. Blir alarmen montert av godkjent fagpersonale vil dette derimot ikke være noe problem. Likeledes risikerer man heller ikke avkortning dersom en skade skulle oppstå. Uansett hvilken type alarm man anskaffer seg og hvem som installerer den, bør man sørge for gode rutiner på regelmessig testing slik at man til enhver tid vet at systemet fungerer som forventet.

Comments are closed.